Pillerkameran du kan svälja

Ta 57 000 bilder med kameran du kan svälja

Den är stor som en Vicks Blå halstablett men innehåller vare sig sötningsmedel eller färgämne. Nej, i stället innehåller den en kameralins, bildsensor, blixt, batteri och antenn. Dess uppdrag: att ta bilder på din mage inifrån. PC för Alla har tagit en titt på pillerkameran.

Tänk dig en kapsel som är 26 millimeter lång, 11 millimeter i diameter och som väger 3,45 gram. Tänk dig också att i detta lilla hölje få in en kameralins, bildsensor, batteri, sändare och antenn. Och tänk dig att denna pyttelilla kamera kan ta upp till 57 000 bilder inom loppet av åtta timmar. Otroligt? Ja, men sant.

Som du kanske förstår handlar det här inte om vilken kamera som helst. Det här är en kamera som är gjord för att sväljas och som har till uppgift att ta bilder på magens och tarmarnas insida, närmare bestämt på tunntarmens insida.

För att undersöka hur mag-tarmkanalens insida ser ut används ofta ett så kallat endoskop. Det är en böjlig slang som förs in i kroppen via munnen eller ändtarmen. Slangen innehåller en fiberoptisk ledning och längst fram på slangen sitter en liten videokamera.

Via den fiberoptiska ledningen får man det ljus som behövs för att få en bra färgbild från kameran. I endoskopet finns också en luftkanal som används för att blåsa upp tarmarna så att kameran kommer en bit ifrån slemhinnan som ska undersökas. I endoskopet finns en arbetskanal som gör det möjligt att bland annat ta vävnadsprover, stoppa blödningar och ta bort mindre tumörer. Endoskop är ingen ny uppfinning utan har använts i mer än 40 år.

– Endoskopiska undersökningar  är inte helt utan obehag och komplikationer. Ofta behövs smärtstillande och lugnande mediciner och patienten måste stanna på sjukhuset flera timmar, säger Ervin Toth, specialist i gastroenterologi och överläkare på Enheten för endoskopi och Medicinkliniken vid Universitetssjukhuset MAS Malmö.

Dessutom kommer man med endoskop inte åt hela tunntarmen som är upp till sju meter lång. Vid traditionell endoskopi når man cirka en meter av tunntarmen uppifrån och i bästa fall några decimeter nerifrån.

– Flera meter av tunntarmen har tidigare varit omöjliga att undersöka med kamera. Men nu finns det en kamera i pillerformat som kan revolutionera diagnostiken av mag-tarmkanalens sjukdomar.

Kameran eller pillret som Ervin Toth nämner kommer från det israeliska företaget Given Imaging (www.givenimaging.com). På svenska kallas kameran för kapselendoskop, videokapselendoskop eller trådlöst endoskop. Given Imagings fyndiga namn på pillret är M2A vilket står för Mouth-to-anus (från mun till ändtarmsöppning).

Otrolig teknik

Det är otroligt vilken teknik man lyckats pressa in i den lilla kapseln. Den innehåller allt som behövs för att på egen hand ta bilder med egen ljuskälla och för att sända bilderna vidare till en mottagare.

Det finns nämligen en gräns för hur mycket teknik man kan pressa in i något så litet. I kapseln finns ingen hårddisk eller liknande för att lagra alla bilder, även IBM:s lilla Microdrive-hårddisk skulle vara väl svår att svälja. I stället sänder kameran bilderna vidare till en mottagare.

För patienten är kapselendoskopi en snabb, enkel och smärtfri procedur. Före undersökningen behöver man fasta i tolv timmar. Hos läkaren får patienten pillret som sväljs med ett glas vatten. Dessförinnan har man fäst åtta sensorer på patientens mage. Det är dessa sensorer som fångar upp bildinformationen från kameran.

Bildinformationen skickas vidare från sensorerna till en datainspelare som patienten bär i ett bälte runt magen. Inspelaren innehåller en hårddisk på 10 gigabyte och ett batteripack. Patienten behöver inte vara mer än en halvtimme på sjukhuset och kan därefter gå hem eller till jobbet, precis som vanligt. Efter två timmar får patienten dricka och efter ytterligare två timmar även äta.

Pillerkameran arbetar nu för fullt. Två gånger per sekund tar den en bild som skickas vidare till hårddisken som sitter på patientens bälte. Strömförsörjningen i pillret räcker i sex till åtta timmar. När batterierna tagit slut har kameran hunnit ta runt 57 000 bilder på sin färd genom magen och tarmarna. Det går inte att styra att linsen ska peka uppåt eller nedåt under färden, men det ska heller inte ha någon praktisk betydelse.

För patienten återstår det bara att lämna tillbaka inspelaren. Läkaren för över innehållet från inspelaren till en arbetsstation. Via speciell programvara spelas bilderna upp som en film. Läkaren kan pausa filmen och lägga in bokmärken och kommentarer på intressanta avsnitt.

Vad som händer med pillerkameran? Den försvinner ut den naturliga vägen och återanvänds inte(!).

Allt vanligare med mag-tarmsjukdomar

Ervin Toth har arbetat med endoskopi i 25 år. Det var för två år sedan i USA som han för första gången kom i kontakt med kapselendoskopi. På endoskopienheten på Malmö universitetssjukhus har man använt tekniken sedan ett och ett halvt år och faktum är att sjukhuset inte bara var först i Sverige, utan även bland de första i Europa med att använda kapselendoskop.

Hittills har man undersökt ett 50-tal patienter. Just nu undersöks 1-2 patienter i veckan och nästa år räknar Ervin Toth med ett hundratal undersökningar.

– Det blir allt vanligare med sjukdomar i mag-tarmkanalen i vår del av världen, särskilt bland unga.

Kapselendoskopi används i dag framför allt för att utreda patienter som man misstänker har en blödningskälla i tunntarmen. En sådan blödning kan vara tecken på en allvarlig sjukdom. Man kan även använda kapseln för att undersöka om en patient som har ont i magen, feber och diarré kanske har en inflammatorisk tarmsjukdom.

– Att hitta en blödningskälla i tunntarmen är mycket svårt, tidskrävande och dyrt. Ofta krävs det flera undersökningar, ibland operationer och patienten måste läggas in på sjukhus flera gånger och kanske till och med få blodtransfusion. Med kapselendoskopi blir dessa undersökningar betydligt enklare.

Enorm potential

Pillerkameran är under fortsatt utveckling och redan nu finns en Plus-version som inte bara tar bilder inifrån magen utan även håller reda på var bilderna togs. På arbetsstationen finns en grafisk bild över tarmkanalen där läkaren kan se var pillerkameran befann sig när bilden ifråga togs.

Den kapselkamera som finns i dag passerar rakt igenom kroppen, men redan nu bedrivs försök med att styra kapseln utifrån så att den kan stanna på en viss plats. Man kan också tänka sig att kameran, som nu endast tar bilder, i framtiden även kan ta vävnadsprover eller utföra behandlingar som att stilla en blödning med laser eller ström eller tillföra mediciner på ett begränsat område.

– Kapselkameran har en oerhörd potential, sammanfattar Ervin Toth. I framtiden kanske vi får se kameramodeller med inbyggd detektor som själv kan upptäcka till exempel var blod förekommer i tarmen, stanna upp och åtgärda blödningen och sedan fortsätta ut ur kroppen.

Slå det om du kan, Vicks Blå!

—–FAKTARUTA—————————————————————————————
Snabba fakta om din mage
Kapselkameran tar samma väg som maten genom din mag-tarmkanal. Och så här ser den vägen ut. När du sväljer kameran (eller maten) så passerar den först svalget och vidare ner genom matstrupen till magsäcken.

Därifrån fortsätter kameran färden till sitt egentliga mål, tunntarmen. Tunntarmen är upp till sju meter lång (!). Den första delen av tunntarmen kallas för tolvfingertarmen. Den kallas så för att den är lika lång som om du lägger tolv fingrar i bredd.

Tunntarmen övergår i den drygt en meter långa tjocktarmen. De sista 15 centimetrarna av tjocktarmen kallas för ändtarmen.

För att undersöka tunntarmen används ofta enteroskopi (från grekiskans enteron = tarm och skopein = betrakta, undersöka) där man med ett endoskop (endo=inuti) går in via munnen. Och som du nu känner till kan numera även videokapselendoskop användas.

—–FAKTARUTA—————————————————————————————
Snabba fakta: Given Diagnostic System
Pillerkameran
Storlek: 26 mm lång, 11 mm diameter
Vikt: 3,45 gram
Batterilivslängd: 6-8 timmar
Sensorer: 8 stycken tar emot bilddata från kameran.
Inspelare: 10 GB hårddisk med batteripack. Tar emot bilddata från sensorerna.
Pris: 400 000 kronor för ett komplett system med arbetsstation, två stycken inspelare och tio kapselkameror. Extra pillerkameror kostar 5 200 kronor.
Tillverkare: Given Imaging (www.givenimaging.com)
Distributör i Sverige: Kungshusen Medicinska AB (www.kungshusen.se)