Att göra det svåra enkelt… och intressant

Hur förklarar man egentligen något tekniskt komplicerat på ett enkelt sätt? Inte för enkelt, för då känner läsaren att han eller hon inte kommer att lära sig något nytt. Inte för svårt, känner läsaren att det krävs för höga förkunskaper är texten inte intressant att läsa.

Att göra det svåra enkelt, intressant och därmed säljande är Ordkulturs specialitet. Under nästan 20 år har företaget arbetat med att producera skrivet material framför allt inom området IT.

Har ditt företag behov av att kommunicera en avancerad produkt eller tjänst som upplevs som svårförstådd? Kontakta gärna Ordkultur, experten på att lättförståeliga texter om tekniska ämnen.